बिहानै भगवान सुर्य’को दर्शन गरौ” दिनभरीमा शुभ समाचार पाउनुहुने छ |

0
87

बिहान बिहानै भगवान सुर्य’को दर्शन गरौ देख्ने बित्तीकै लाईक कमेन्ट गरौ साथ् दिन भित्रमा शुभ सामाचार सुन्न पाईने छ। सुर्य भगवानको दर्शन गर्नाले मनमा शान्ती हुने’ सुर्य भगवानको जस्तो तेज हुने मान्यता रहेको छ। बिहान बिहानै भगवान सुर्य’को दर्शन गरौ देख्ने बित्तीकै लाईक कमेन्ट गरौ साथ् दिन भित्रमा शुभ सामाचार सुन्न पाईने छ। सुर्य भगवानको दर्शन गर्नाले मनमा शान्ती हुने’ सुर्य भगवानको जस्तो तेज हुने मान्यता रहेको छ। बिहान बिहानै भगवान सुर्य’को दर्शन गरौ देख्ने बित्तीकै लाईक कमेन्ट गरौ साथ् दिन भित्रमा शुभ सामाचार सुन्न पाईने छ। सुर्य भगवानको दर्शन गर्नाले मनमा शान्ती हुने’ सुर्य भगवानको जस्तो तेज हुने मान्यता रहेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here